b1

Kollmorgen 線性伺服馬達

  
 
U型無鐵芯式 線性伺服馬達                                                                              

・效率高,溫升低,無殘磁,無cogging,能滿足極低速運動需求( 20 um/s )

 

(無鐵芯型,無殘磁)
 

 

 

 

平板型 鐵芯式 線性伺服馬達                                                                     

(鐵芯型,大推力)

 

 
 
 
購物車

登入

登入成功